Content from Google Maps can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Google Maps to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Questions, information and appointments

T: +31 (0) 614020434
E: info@practice2change.com


De praktijk is goed te bereiken met openbaar vervoer. Als je met de auto komt houd dan rekening met betaald parkeren in de buurt. 

KvK-nummer: 83795014 

practice2change

Gudrun Müller
Willem Schoutenstraat 37D
1057DL Amsterdam

  The practice is easily accessible by public transport. If you come by car, take into account paid parking in the neighbourhood.

KvK-nummer: 83795014 

Make an Appointment for a kinesiology session 

Nederlands - English - Español - Deutsch

About

After my formation as a French and Spanish language teacher at the University of Freiburg (Germany), I came to the Netherlands in 1999, where I taught German at various schools and eventually at the Goethe-Institut. In the fascinating multicultural city of Amsterdam I also worked in an international human rights organisation. Working and living with different languages ​​and cultures had become my everyday reality.

 Introduction to Kinesiology

In 2013, I went for the first time to see a kinesiologist for treatment. I was amazed about what happened in only one session. Many things that I had struggled with for some time became clear. I was stuck in my relationship, had several physical complaints, including recurring abdominal pain, and often felt tired. I didn't know how to change it. Already during the first treatment it became clear that the abdominal pain was related to an allergy to milk products, and that there were also emotional issues and underlying beliefs contributing to my situation. I then was able to change my life step by step. What made me most curious was a new way of communication: a possibility to make contact with a person's body through muscle tests and to get immediate answers about the causes of a symptom.

Study and Training 

To learn the art of muscle testing, I followed the Touch for Health modules and soon I knew that I wanted to learn more. With the HBO-study for professional kinesiologist at TOPKI the world of complementary medicine opened up for me, in which a holistic and respectful view of the human being is central. 

An important motivation for following the study was also the fact that my oldest son had been diagnosed with ADHD. I was convinced that there had to be other ways in addition to the usual treatment and medication to positively influence his learning behaviour at school and to dampen his impulsivity. Thanks to LEAP, a technique that focuses on dissolving blockages and reducing stress in different brain areas, he has been able to find more peace and self-confidence.

Kinesiology is a complementary health care method that helps people towards well-being and healing.
Do you want to make changes in your life? Go for it!

Over mij

Opgeleid als docente Frans en Spaans aan de universiteit Freiburg (Duitsland) kwam ik in 1999 naar Nederland, waar ik op verschillende scholen en uiteindelijk op het Goethe-Institut Duitse les gaf. In de boeiende multiculturele stad Amsterdam werkte ik daarnaast voor een internationale mensenrechtenorganisatie. Werken en leven met verschillende talen en culturen was mijn alledaagse realiteit geworden.
 
Kennismaking met kinesiologie

In 2013 ben ik voor het eerst bij een kinesioloog in behandeling geweest. 

 Ik was verbaasd over wat er in één behandeling allemaal gebeurde. Veel dingen waarmee ik al langer worstelde vielen op hun plek. Ik was vastgelopen in mijn relatie, had meerdere lichamelijke klachten, waaronder terugkerende buikpijn en voelde me vaak moe. Ik wist niet hoe ik er verandering in zou kunnen brengen. Al tijdens de eerste behandeling werd duidelijk dat de buikpijn met een allergie voor melkproducten te maken had, en dat er ook emotionele kwesties en onderliggende overtuigingen speelden. Zo kon ik stap voor stap verandering in mijn leven brengen. Wat me het meest nieuwsgierig maakte was een nieuwe manier van communicatie: de mogelijkheid om via spiertesten met het lichaam van een persoon contact te maken en direct antwoorden te krijgen over de oorzaken van een klacht. 

Opleiding 

Om de kunst van het spiertesten te leren, volgde ik Touch for Health modules en al snel werd duidelijk dat ik hier meer over wilde leren. De hbo-opleiding tot professioneel kinesioloog bij TOPKI heeft voor mij de wereld van een complementaire geneeswijze geopend waarbinnen een holistisch en respectvol mensbeeld centraal staat. 

Een belangrijke motivatie om de opleiding te volgen was ook het feit dat mijn oudste zoon de diagnose ADHD had gekregen. Ik was ervan overtuigd dat er behalve de gebruikelijke behandeling en medicatie nog andere behandelmethoden moesten zijn om zijn leergedrag op school positief te beïnvloeden en zijn impulsiviteit te dempen. Door onder andere LEAP, een techniek die zich richt op het oplossen van blokkades en stressvrij maken van verschillende breingebieden, heeft hij meer rust en zelfvertrouwen kunnen vinden. 

Kinesiologie een complementaire geneeswijze om mensen naast verder te helpen naar welzijn en genezing. 

Wil je verandering brengen in je leven? Ga ervoor!